1.    Tugas Pokok (Perda 7/2016 Pasal 2)
       Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.

2.    Kedudukan (Perwal 44/2016 Pasal 2)
       Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang penanaman modal.